Greve Carl Vilhelm Spens

TRE GENERATIONER (under 1800, 1900 och 2000-talet).
Carl Vilhelm Spens (f.1872), Sven-Henrik Spens (f.1950) och Erik Spens (f.1908).
Fotot taget på Lindängen i trädgården sommaren 1964 av Gerda Spens född von Heijne, gift med Erik.

Läs ett intressant reportage och tidsdokument publicerat  i Borås Tidning den 7 augusti 1967, inför Greve Carl Vilhelm Spens 95-årsdag den 12 augusti. Ett adelsmärke i C.V. Spens långa rika yrkesverksamma liv, var när han valdes till Borgmästare i Ulricehamn 1908. Ett ämbete som han innehade i 40 år.

Han var också verksam i Borås med en rad uppdrag, bland annat som ordförande i Järnvägsbolaget Borås – Jönköping, och sekreterare i Handelskammaren.

C.V. Spens var en passionerad jägare och hängiven jaktvårdare. I några år var han vice ordförande i Svenska Jägarförbundet i vilket han då, inför sin 95-årsdag, var en av bara fyra hedersledamöter.

Läs reportaget: Ulricehamns ”grand old man” fyller 95 år

Namnstriden 1924 Ulricehamn / Bogesund
C.V. Spens engagerade sig 1924 i frågan om huruvida Ulricehamn, skulle byta tillbaka till sitt ursprungsnamn Bogesund, med anor från 1300-talet. Med hjälp av invånarnas stöd vann greve Spens förslag att behålla namnet Ulricehamn. Spens som då var borgmästare blev beskylld av politikerna i Ulricehamn, som initerat förslaget om namnbyte, för att använda sig av utomparlamentariska metoder för att vinna striden.
namnStriden