Höja Gårdsarkiv

Arkivet finns på Höja Säteri som idag ägs av familjen Adlercreutz.
Släktföreningen är mycket glada för att Gårdsarkivet är bevarat av familjen Adlercreutz.

Höja Gårdsarkiv finns nu i Arkiv Digital, med material från 1500-talet och framåt med tonvikt på perioden 1720-1860. I Arkiv Digital hittar man förutom information om Höja Säteri bland annat 47 miljoner högupplösta bilder och dokument.

Här kan du läsa en kort introduktion om vad som finns i Gårds- och släktarkivet från fyra sekel. Introduktion Gårds- och släktarkivet från fyra sekler – PDF

ArkivDigital_loggaLiten

Totalt är det c:a 20 hyllmeter från Höja Gårdsarkiv som digitaliserats tillgängligt på ArkivDigital. Släktföreningen beslöt på släktmötet 2011 att tillsätta en projektgrupp med uppgift att komma med förslag på hur handlingar, porträtt och föremål med anknytning till släktens historia skulle kunna inventeras, digitaliseras/bevaras och kunna åter sökas. På Släktmötet 2013 på Riddarhuset beslöts att avsätta medel för en digitalisering av materialet. Bidrag söktes från olika fonder och erhölls från Riddarhuset. Allt blev klart våren 2014.

En slutrapport av projektet finns i Arte et Marte 2014/1.
Arte_et_Marte_Höja