Enåsa Kyrka

Enåsa kyrka är vacker belägen på en lite ås alldeles bredvid riksväg 26 söder om Sjötorp vid Vänern. Kyrkan tillhör Skara stift och är den tredje kyrkan på denna plats

EnasaKyrka

Nuvarande kyrka byggdes på initiativ av landshövdingen greve Fredrik Spens (1721-1795) som även bekostade densamma. Kyrkan uppfördes 1783-1785 och ritades av arkitekten Olof Tempelman. Den består av ett långhus med tresidigt avslutat kor i öster.

Greve Fredrik Gustaf Spens blev genom sitt gifte med Ulrika Eleonora Falkenberg ägare till det närbelägna Börstorp slott. Under det upphöjda koret inne i kyrkan finns en gravkammare, som rymmer stoftet av byggherren och hans maka.

Borstorp slott

På greve Fredrik Gustaf Spens kista står att läsa: ”Bevistat en belägring och andra bataljer i fransk tjänst. Sedan i Hessen fången hos de kejserliga. I svensk tjenst varit i bataljen vid Villmansstrand, förd fången till Viborg och Kexholm, så utlöst tjenstgörande i aktionen vid Korpeström vid Åland. Kommendant i Dahle och Danska fejden”.

I makarnas äktenskap föddes fyra barn av vilka sonen kaptenen greve Carl Gabriel Spens blev ägare till Börstorp slott. Denne vilar i gemensam grav tillsammans med sin första hustru, friherrinnan Ulrika Augusta Palbitzki. Börstorps slott var i släkten Spens ägo 1774-1834.

Kyrkans östra del pryds av en minnestavla över byggherren och på kyrkogården finns en ståtlig gravsten för äkta makarna Anton von Knorring och Augusta Spens.

DSC02206

gravsten

I gravkammare:
Greve Fredrik Gustaf Spens 1721 – 1795
Hans maka Ulrika Eleonora f. friherrinnan Falkenberg 1722 – 1789

I jord vilar:
Greve Carl Gabriel Spens 1751 – 1822
Hans maka Ulrika Augusta f. friherrinnan Palbitzki 1750 – 1802

Hitta dit.