Riddarholmskyrkan

Kyrkan är främst en grav och minneskyrka som förvaltas av Riksmarskalksämbetet och Statens Fastighetsverk.

Riddarholmskyrkan är Sveriges främsta minnestempel och ligger på Riddarholmen i Stockholm. Kyrkan är de svenska kungarnas begravnings- och grav-kyrka och Stockholms enda bevarade medeltida klosterkyrka. Med Drottning Kristina och Gustaf VI Adolf som enda undantag vilar här de svenska regenterna från Gustaf II Adolf (d. 1632) till Gustav V (d. 1950). I kyrkan finns också medeltida kungar begravda såsom Magnus Ladulås och Karl Knuttson Bonde.

riddarholmpic2
Picture courtesy Copyright © Marcus Puschmann (marcus@streetsofnuremberg.com)

I Riddarholmskyrkan vilar Jakob (vanligen kallad Sir James) Spens, troligen född 1566 i Skottland och avliden 1632 i Tyskland. Jakob var Laird of Wormiston, äventyrare, engelskt och svenskt sändebud som medverkade till freden i Knäred 1613 tillsammans med sin halvbror Roberth Anstruther (1578 – 1645) (som är begravd i Westminster Abbey).

Även Jakobs yngsta son Jakob Spens född den 8 maj 1627 är begravd här. Han var överste och chef för Kungl. Maj:ts Livgarde i Riga 1660 och blev överste för Upplands regemente 1665. Jakob avled ogift och barnlös den 2 april 1665 och vilar sedan 1668 jämte sin far i Riddarholmskyrkan.

Träbildhuggaren Hans Jerling
Under ca 2 år har fil. dr Inga von Corswant-Naumburg i Enebyberg arbetat med en bok om Falkenbergska anvapen i Hassle kyrka för den Falkenbergska släktföreningen. Arbetet påbörjades i juli 2013 och hon insåg då att det Spensiska Huvudbaneret  i Riddarholmskyrkan sannolikt var tillverkat av samme bildhuggare, som 1668 snidat huvudbaneren för ett par bröder Falkenberg.

spensbanerriddarkyrka
Huvudbaner med Friherre vapnet i Riddarholmskyrkan.

Trots många år av tidigare forskning hade hon inte hittat något bevis, räkenskaper el. liknande, för vem som var bildhuggare till ett stort antal huvudbaner och anvapen av denna typ, utförda mellan ca 1660-1680.

I ett nyfunnet, av tidigare forskare inom Falkenbergska släkten ej upptäckt arkiv, hittade hon en “faktura” från 1668 signerad av träbildhuggare Hans Jerling. Hon ville dock inte släppa nyheten om bildhuggaren förrän boken var presenterad. I maj 2015 var boken färdig och presenterades vid det Falkenbergska släktmötet i maj på Börstorp i Västergötland.

Gåtan var därmed löst sannolikt även avseende vem som gjort det spensiska huvudbaneret. Hennes uppfattning är således att Hans Jerling även bör ha tillverkat Jakob Spens huvudbaner.

Texten på Jakob Spens huvudbaner i Riddarholmskyrkan lyder:
Hans Kongl. Maij:ts sampt Sweries Rikes Troo Man och Wälbestelter Öffwerste till Foot
Öffwer Uplandz Infanteriet Den Edele och Wäll-Bornne Herre Herr Jacob Spentz
Frijherre till Oreholmen Herre till Ahla etc ähr född i Stockholm Ao 1637 den 8 Maij
och i Herranom aff-somnat den 4 Januarij 1663.

Andra arbeten av Hans Jerling
1) Till Markus Hebels arbeten torde man med sannolikhet även kunna föra baldakingraven i Veckholms kyrka i Uppland över Johan Pontusson De la Gardie och dennes första fru Catharina Oxenstierna. Markus Hebel och hans medhjälpare Hans Persson Jerling omtalas 1660-1661 såsom verksamma på detta gravmonument, vilket dock troligen påbörjats tidigare.
2) Solna kyrka. Koret domineras av den altaruppsats som utfördes 1666 av bildhuggare Hans Jerling och bekostades av rikskanslern Magnus Gabriel de la Gardie.

 riddarhuvudbanerbw
Enligt Elgenstierna skall Jacob Spens vara född 8/5 1627 och avlidit 4/2 1665. Texten på huvudbaneret kan ha förvanskats vid en restaurering vilket inte är ovanligt.