Familjegraven i Halmstad

Familjegraven i Halmstad
Kyrkorådet i Halmstad beslutade 1876 att anlägga en ny kyrkogård nordväst om staden, då de båda tidigare redan började bli fullbelagda. Den nya kyrkogården kom att heta ”Västra Kyrkogården” och togs i bruk 1882. Ett begravningskapell uppfördes, där den nuvarande klockstapeln står, efter ritning av stadsarkitekt Sven Gratz. Detta invigdes 1895.

Redan 1944 revs kapellet och lämnade då plats för klockstapeln som byggdes 1946. Då hade redan det nya kapellet, ”Santa Katarina kapell”, uppförts och tagits i bruk. Greve Henrik Spens avled redan 1909 och den Spenska familjegraven är därför belägen i den äldsta delen av kyrkogården. Ett vackert staket av järn omgärdar graven.

gravarHalmstad

I graven vilar:
Landskamrer Greve Henrik Spens                              1867 – 1909
Hans maka Hedvig Spens född Spens                      1870 – 1960

Deras söner:
Direktör Greve Walter Spens                                         1904 – 1952
Hans maka Ruth Spens född Svensson                   1912 – 1990

Byråassistent Greve Harry Spens                                1908 – 1976
Hans maka Maiken Spens född Stavbrink             1914 – 1999

Affärsman Greve Allan Spens                                         1900 – 1980