Släkten Spens

Här samlas all information om släktens historia i Sverige och något om den skotska förhistorien. Här finns släktträdet med länkade levnadsbeskrivningar av enskilda medlemmar.

Tonvikten i det här materialet ligger naturligt på stormaktstiden (1613-1721), den period då släkten spelade sin största roll i svensk historia. Materialet växer successivt och kommer att utökas med beskrivningar av egendomar och platser med anknytning till släkten, komplettering av nu angivna Spensars levnadsbeskrivningar och förhoppningsvis även ytterligare utdrag ur brev, dagböcker och andra dokument av intresse för släktmedlemmar och kanske även för andra.