Skörtorps Kyrka

Skörstorps kyrkby ligger på sydsluttningen av Gerumsberget, ett av Västergötlands karaktäristiska platåberg. Det är en rundkyrka från andra halvan av 1100-talet och den enda bevarade i Skara stift.

Kyrkan byggdes ursprungligen utan fönster men dock med små gluggar, vilket ett litet fönster ovanför orgeln vittnar om. Runt södra sidan fanns flera sådana små skyttegluggar där männen kunde hålla vakt, men den norra sidan var helt utan gluggar så kvinnor och barn skulle få en säker plats innanför kyrkans murar.

Från början fanns endast det låga rundhuset. Kyrkan valvslogs på 1400- eller 1500-talet och ett gravkor, som numera är sakristia, uppfördes på 1660-talet.

skorstorpsKyrkaOutside

Denna sakristia, vid södra sidan av koret, byggdes som gravkor åt släkten Spens på Orreholmen. Redan 1703 var gravkoret så förfallet att det föranledde klagomål. 1731 medgav änkefrun och sonen, generalmajor Axel Spens , att gravkoret fick användas som sakristia med det förbehållet att den dödes ben skulle ligga kvar och graven igenfyllas. Detta skedde inte förrän 1810 då golvet murades igen, och sedan dess har gravkoret används som sakristia.

Det är något svårtytt vilka som fått sin gravplats i denna kyrka. Troligen är det Jakobs, vår anfaders, skotske son i Sverige, Vilhelm Spens, som dog barnlös på Orreholmen 1647. Hans halvbror, Axel och dennes hustru Sofia Rytter ligger förmodligen också där. Friherreskapet Orreholmen indrogs genom 1680 års reduktion.

skorstorpsKyrkaInside

Text och Foto: Ulrika Spens Kullgård

Hitta dit.