Floda kyrka

Floda är Södermanlands näst äldsta socken. Många stora gårdar, bl.a. Ökna har varit viktiga i Floda kyrkas byggnadshistoria. Kyrkan är en av de mest originella kyrkorna i vårt land och har liknats vid en katedral. Den första kyrkan grundades på 1100-talet, men av den ursprungliga romanska medeltids-kyrkan finns endast långhusets norra mur och västra gavel kvar.

Den nuvarande utformningen är resultatet av många ombyggnader. Den tyske kyrkomålaren Albertus Pictors takmålningar från tiden efter 1479 täcker kyrkans fyra stjärnvalv. De har aldrig varit överkalkade och är således helt oförvanskade och lätta att beskåda.

Greve Jacob Spens (1656-1721) son av Axel Spens till Orreholmen, ligger här begravd. Graven står ej att finna då skriften på stenhällarna är slitna samt gravarna dessutom är överbyggda med kyrkbänkar. I samma grav vilar hans son, Överhovjägmästare Greve Carl Gustav Spens (1682-1751).

Detta står att utläsa i den närbelägna Sköldinge kyrka där den senares andra hustru, Beata Jaquetta Ribbing, vilar. Texten finns på baksidan av en minnestavla uppsatt på smidesgallret till det Ryningska gravkoret.

Texten lyder : Grefwinnan war gift med twenne Höga Herrar Den förra Presidenten wid Kongl. Ammiralitetets Collegium Fri Herren CARL HANS WACHTMEISTER Hwilkens andelösa mull hwjlar i denna grift Den senare Hofmarschalken, ÖfwerHof. Jägmästaren och Riddaren Gref CARL GUSTAV SPENS Hwilkens Stoft gömmes i des Faders graf i Floda Kyrka. Begge Hennes Ägtenskap Woro rätta prof af en obefläckad dygd Emellan förbundne hjertan.