Översiktsdiagram

Diagrammet nedan visar de manliga medlemmarnas livstid (bröder till huvudmän streckade), deras hustrur från året för giftermålet till deras död samt de gårdar de ägde (mindre gårdar streckade).

Spensdiagram_edited