Erik Spens

Greve ERIK SPENS, Stockholm, har avlidit 87 år gammal.

Han föddes i Borås, äldsta barn till borgmästaren i Ulricehamn greve Carl-Vilhelm Spens och Maria Levan.

Hans närmaste är barnen i första giftet med Gerda von Heijne, Karl Erik, tekn dr, Elisabet, fil mag, Gerd, med lic, samtliga Stockholm, och Sven-Henrik, direktör, Täby.

Efter studentexamen i Skara 1926 och fackkursen vid Göteborgs handelsinstitut 1927 blev han jur kand i Uppsala 1933. Han satt ting i Hallands mellersta och Västra Hälsinglands domsagor 1933-36, då han inträdde i Svea hovrätt. Fiskal där 1937 hade han även förordnanden i Karlstad samt Gotlands södra, Nordmarks och Södra Roslags domsagor. Han var häradshövding i Piteå dom-saga 1950-59, men återvände sistnämnda år till Svea hovrätt som hovrättsråd, från 1960 tillika vice ordförande på avdelning till pensioneringen 1975. Under Piteåtiden representerade han högern i stadsfullmäktige 1955-58 samt i läroverks- och skolstyrelserna 55-59. Därjämte hade han varit biträde i jordbruksdepartementet 1946 och sekreterare i naturskyddsutredningen 1947-50.

GREVE ERIK SPENS var en värdig representant för förnämlig svensk ämbetsmannatradition, förekommande inom såväl civil- som militärstaten och förenande skicklighet i tjänsten med bred kunnighet på andra fält, ej minst det historiska perspektivet.

Kulturhistoria med tyngdpunkt på genealogi och heraldik blev med tanke på den egna bakgrunden en helt naturlig nisch i tillvaron utom tjänsten. Därom vittnar även hans olika uppdrag.

Således tillhörde han riddarhusdirektionen 1968-77, var vid samma tid under ett antal år ordförande i Riddarhussällskapet och 1977-86 ordförande i riddarhusets medaljnämnd, varjämte han var engagerad i Johanniterorden i Sverige. Som styrelseledamot i Genealogiska föreningen 1969-74 fick han i uppdrag att uppgöra stadgar för Svenska släktföreningsförbundet, vars förste ordförande han blev vid bildandet 1974.

I SLÄKTFÖRENINGEN för grevliga ätten Spens nr 54 var han ordförande från bildandet 1973. Invald i Svenska Exlibrisföreningens styrelse 1972, var han dess ordförande 1973-85, då han blev hedersledamot. Han tillhörde Heraldisk Tidskrifts redaktionskommitté 1981-95 och deltog i de flesta internationella genealogi- och heraldikkongresserna från Wien 1970 samt i den engelska i Cambridge 1977.

Hans skriftliga produktion – uppsatser, referat, recensioner – hade ofta en internationell anknytning. Han utredde med stor akribi sin egen ätts ursprung, vapenföring och kontinentala förgreningar – ätten Spencer är mycket yngre och har usurperat medeltidsättens vapen.

Öppen i kontakten med yngre forskare, med intellektuell spänst till slutet och gammaldags sirlighet – så minns vi vännen och forskaren Erik Spens.

LEIF PÅHLSSON
Ordförande i Västra Sveriges heraldiska sällskap

Källa: DN publicerad 1995-12-31