Gryta kyrka och kapell

Den vackra kyrkan ligger avskilt idag längs en vacker grusväg den gamla landsvägen ”Eriksgatan” som passerar Salnecke.

Gryta Kyrka

Redan 1100-1200 byggdes de äldsta delarna av Gryta kyrka. Dessförinnan fanns troligen en träkyrka, och detta var ett område som tidigt kristnades. Under 1400-talet byggdes kyrkan om och till, med torn, vapenhus och sakristia. Då slogs också tegelvalven och fick sina vackra målningar, daterade 1487 och troligen utförda av en av Albertus Pictors lärljungar från hans skola den s.k. Mälardalsskolan.

Gryta Kapell
I Kyrkogårdens sydöstra hörn lät Lagman, v Landshövding Carl Gustaf Spens (född 1741- avliden 1816) bygga gravkoret på Gryta Kyrkogård 1802 för sin maka grevinnan Ulrika Elenora f. Falkenberg (1764-1802). Makarna ägde Höja, Salnecke, Grensholmen, Ribbingsholm mfl. De bodde på Salnecke som de köpte 1783.

I gravkoret finns en sten med inskrift över släktens egendomar. I kapellets nedre plan, under jord, har generationer av släkten Spens fått sin sista vila.

Gravsatta – Spenska gravkoret

I Sarkofag
Carl Gustaf Spens (1741-1816) – Ulrika E Falkenberg (1764-1802)

I Jord äro gravsatta
Häradshövding jur dr fil mag Jacob Melchior Spens (1791 -1849) – Gustava Cronacker (1798-1892). Samt deras barn.

 • Carl Erik (1824 – 1825)
 • Carolina Dorotea (1828 – 1900)
 • Clara Lovisa Maria (1831 – 1884)
 • Carl Gustaf (1833 – 1840)
 • Hilda Gustava (1836 – 1867)
 • Eleonora Jacobina (1838 – 1840)

Västra Tumban
Jacob Melker Spens (1826-1902)
Johanna Christina Elisabeth Manderström (1845-1926)

Östra Tumban
Carl Spens (1854 – 1936)
Östra Tumbans kortsida
Herbert Spens (1895 – 1916)

Kolumbiariet

 • Jacob Spens (1861-1943)
 • Kerstin Spens f. Gedda (1878-1943)
 • Ellen Spens f. af Wetterstedt (1861-1959)
 • Axel Spens (1885-1956)
 • Henrik Spens (1887-1966)
 • Jacob Spens (1892-1991)
 • Ingegerd Spens f. Karlén (1903-1993)
 • Ingrid Giöbel f. Spens (1901-1988)
 • Vivica Catharina Spens (1912-1992)
 • Carl Gustaf Wilhelm Spens (1902-1986)
 • Otto Harald Robert Spens (1904-1983)
 • Ingrid Spens f. von Heijne (1912-1997)
 • Wilhelm Spens (2000-2000)
 • Gustaf Harald Barthold Rene Spens (1927-2013)
 • Anne-Marie Helena Spens (1944-1972)
 • Gerda Spens f. von Heijne (1910-1986)
 • Mai Topelius Spens f. Svensson (1912- 1992)
 • Erik Vilhelm Spens (1908-1995)
 • Erland Fredrik Spens (1911-1989)