Litteratur

Litteratur om ätten Spens, deras gårdar och verksamhet.

 • Arvidsson, C, ”Oxenstiernska malmgården”. Kulturvärden 1/2001.
 • Bach, L-R Herrgårdar i förändring; fyra Herrgårdar i Östergötland Konsthögskolans arkitekturskola, restaureringskonst, 1999.
 • Grenander, E C, Minne af grefvinnan fru Ulrica Eleonora Spens, 1802.
 • Grenander, E C, Allmanna grunder till handels rättmätiga inskränkningar emellan nationerna (diss. resp. Jac. Melker Spens), 1807.
 • Grensholm, Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början, 1913.
 • Hall, B R, ”Adelssöners fostran”. Årsbok för svensk undervisningshistoria, 1936.
 • Hallman, J G, Tahl och swar emellan Jesum och själen, 1751.
 • Hahr, A, Höja. Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början, ny följd, 1920.
 • Hazelius-Berg, G, ”Beata Jaquette Ribbings mönstersamling”. Fataburen 1948.
 • Hofrén, M, ”Karolinsk husmodersvisdom”. Människor och miljöer, 1945.
 • Lagerqvist, M, ”Paradsängen från Höja”. Fataburen I959.
 • Nisbeth, A, ”Engelholm, Grensholm, Ribbingsholm”. Slott och herrsäten i Sverige, Östergötland 1971.
 • Rabenius, L G, Academisk afhandling om landsköp (J M Spens), 1818.
 • Schnell, I, ”Hånö. En gammal gård i atomkraftens tidevarv”. Sörmlandsbygden 1958.
 • Sjöberg, U, Carl Christoffer Görwell 1766-1837 : byggnader och inredningar i Sverige och Finland, 1993.
 • Spens, C G, Anförande till Ridderskapets och adelns protokoll för d. 23 april 1818.
 • Spens, C G, En representationsförändring i Sverige. Memorial inlämnad till Constitutions­utskottet, 1834.
 • Spens, E, ”En karolinsk husfru”. Kalmar läns fornminnesförening: årsbok 1970-72.
 • Spens, E, ”En spatsertur i Hagaparken, berättad av Jacob Melker Spens”. Lustgården 1975.
 • Spens, E, ”Släkten Spens gravkapell vid Gryta kyrka”. Pastorsbladet i Gryta pastorat, 3/1990.
 • Spens, E, ”Aimable Beata”. Släkt och hävd 1992.
 • Spens, J M, Förslag till förändringar i Sveriges grundlagar, 1844.
 • Stenbock, L, ”Engelholm”. Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början, 1913.
 • Söderberg, B G, ”Höja, Salnecke”. Slott och herresäten i Sverige, Uppland 1967.
 • Upmark, G, ”Salnecke”. Svenska slott och herresäten vid 1900-taletsr början, 1909.
 • Ulväng, Göran (1993): Örsundsbro – ett litet samhälles framväxt i slutet av 1800-talet. C-uppsats i etnologi, Uppsala universitet 1993. (Samhället byggdes på Höja säteris jord)
 • Ulväng, Göran (1997): Sex gods i sydvästra Uppland. En undersökning av godssammansättning och anställningsgrupper åren 1700 till 1900. C-uppsats i ekonomisk historia, Stockholms universitet. (Höja säteris gods och jordbruk)
 • Ulväng, Göran (1998): Torpet Stenhuset och dess släktingar. Några exempel på torpbyggnader av sten i 1700-talets Mellansverige. I: Uppland 1998 (Om byggandet av stentorp i ätten Spens)
 • Ulväng, Göran (2000): Project till bänklängd i Gryta Kyrka. I: Gryta Pastoratsblad. 2000 (Om Höja säteris bänkplats i kyrkan)
 • Ulväng, Göran (2001): Böndernas hus. Den agrara bebyggelsen i sydvästra Uppland under 1700- och 1800-talen. Licentiatavhandling i ekonomisk historia. Uppsala universitet. (Om bondgårdar under Höja)
 • Ulväng, Göran (2001): Majorsbostället Gryta. Ett militärhistoriskt byggnadsminne sett genom syneprotokollen 1698-1881. I: Uppland 2001. (Gryta var majorsboställe åt Jakob Melker Spens)
 • Ulväng, Göran (2004). Hus och gård i förändring. Uppländska herrgårdar, boställen och bondgårdar under 1700- och 1800-talens agrara revolution. Doktorsavhandling i ekonomisk historia. 2004. (Om Höja säteris bebyggelse, jordbruk och gods)
 • Ulväng, Göran (2004). Byggnadernas historia. Vårdplan för Salnecke slott, Gryta, Enköpings kommun.
 • Ulväng, Göran (2005): Den föränderliga herrgårdsträdgården. Ekonomiska aspekter på några uppländska herrgårdars trädgårdar och parker under 300 år. Lustgården 2005. (Om trädgårdarna på Salnecke och Höja).
 • Ulväng, Göran (2006): Spenska gravkoret vid Gryta kyrka – ett verk av Carl Christoffer Gjörwell. Uppland 2006
 • Ulväng, Göran (2007): Grevarna Spens arkiv på Höja – ett gårds- och släktarkiv från fyra sekel. Personhistorisk tidskrift 2/ 2007
 • Ulväng, Göran (2008): Herrgårdarnas historia. Liv, arbete och bebyggelse på uppländska herrgårdar. ( Om Höja, Salnecke och familjens Spens historia)
  Murhem, Sofia & Ulväng, Göran (2013)Widening the audience. East Indian Porcelain on Auctions in Sweden. Paper, Goods from the East, Venedig. (Med uppgifter om auktioner i familjen Spens)
 • Ulväng, Göran (2013): Grevarna Spens arkiv på Höja – ett gårds- och släktarkiv från fyra sekel.Särtryck från Personhistorisk tidskrift 2/ 2007, utgivet av Släktföreningen Spens.
 • Ulväng, Göran, Murhem, Sofia & Lilja, kristina (2013): Den glömda konsumtionen. Andrahandsmarknaden och auktioner under 1700- och 1800-talet. Gidlunds förlag. (Uppgifter om auktioner i familjen Spens).
 • Ulväng, Göran (2014): Godsägarens dilemma – att bruka själv eller arrendera ut? Godsägare och godsarrendatorer på några uppländska herrgårdar åren 1700-2005. Att bruka men inte äga. Arrende och annan nyttjanderätt till mark i svenskt jodbruk från medeltid till idag. Anders Wästfelt, Red. Skogs och lantbrukshistoriska meddelande 61 från KSLA. (Om Salnecke och Höja)
 • Ulväng, Göran (2014): Manors, Towns and Spas. A household on the move in late 18th century Sweden. Paper, Northampton 2014. (Om Ulrika Eleonora Spens konsumtion och boende)
 • Ulväng, Göran (2015): Höja Säteri Fyra sekler, tre familjer
 • Äldre grenen af ätten Spens, 1907.