Spenska gravkoret i Östra Skrukeby kyrka

Spenska gravkoret i Östra Skrukeby kyrka
Kyrkan uppfördes omkring 1150 och är en av de tidigaste stenkyrkorna i stiftet. Den är omgiven av ett vackert kulturlandskap och har en fin utsikt mot sjön Roxen. Kyrkans historia är intimt förknippad med Grensholms säteri och dess olika ägare.

Under 1600-talet tillkom gravkoret på korets södra sida för ägarna på Grenholms säteri. Gravkoret tillhörde familjen Ribbing och förvärvades sedermera av grevinnan Beata Bonde. Grensholm hörde till Skrukeby fram till 1821 då godset fördes över till Vånga socken.

Gravkoret är femsidigt och har ett svartmålat skivtäckt hjälmtak. Invändigt har det en vid, rundbågig öppning mot kyrkorummet. Det ligger två trappsteg högre, med ett kalkstensgolv och vitputsat stjärnvalv.

Det nuvarande vapenhuset uppfördes 1925-26 och i samband med detta flyttades kistorna ned i valvet under gravkoret som då omvandlades till ett dopkapell. Ljusredskapen i kyrkan härrör till största delen från 1700-talet. Ett par ljusstakar är stämplade av guldsmeden Didrik Hysing i Stockholm (verksam 1676-1715) skänkta av grevinnan Beata Bonde.

skrukebyOutside
Kyrkan från utsidan med gravkoret på korets södra sida.

skrukebyKor
Nedgången till kryptan under gravkoret där ett flertal kistor finns uppställda. Senaste gången man öppnade upp gravkoret var 1936.

I denna kyrka vilar karolinen Axel Spens, son till riksrådet, greve Jacob Spens (1656-1721) och hans hustru friherrinnan Beata Bonde (1659-1732) , född i Stockholm 1681 och död på Grensholm 1745.